Waterstoftechnologie en energie in het onderwijs

Over ons | Resellers | Algemene Voorwaarden | Contact | Webmail | ©2005-2006 GEOS Energie
Onderwijs  
GEOSenergie heeft een onderwijsconcept ontwikkeld waarbij door middel van theorie en 'hands on' praktijkervaring op een originele en leerzame manier door leerlingen kennis wordt opgedaan van waterstoftechnologie, brandstofcellen en de inbedding van deze technologie in een energievoorziening die op duurzame principes georganiseerd is. Het onderwijsmateriaal is gedifferentieerd naar lager onderwijs, middelbaar-/technisch beroepsonderwijs, en hoger & universitair onderwijs. Het onderwijsprogramma kan door de docent(e) zelf samengesteld worden.

Waterstoftechnologie en brandstofcellen zijn onderwerpen met een grote maatschappelijke impact.


Allereerst zijn waterstoftechnologie en brandstofcellen technologieën die een veelbelovend antwoord kan geven op de problemen van de huidige energievoorziening (schaarste aan fossiele brandstoffen en het broeikaseffect). Dit alleen al maakt het belangrijk dat dit onderwerp standaard opgenomen wordt in het onderwijsprogramma van scholen. Het draagt bij aan de bewustwording van leerlingen van de mogelijkheden van een duurzame energievoorziening. Met het onderwerp waterstof en brandstofcellen worden talloze energie gerelateerde zaken ‘geraakt' :

1. De technische principes en werking van waterstoftechnologie en de brandstofcel;
2. Het concept van een samenleving die in zijn geheel is aangewezen op duurzame energie, of te wel een samenleving die niet meer primair afhankelijk is van fossiele brandstoffen;
3. De bewustwording van en noodzaak tot een andere organisatie van onze energievoorziening - (energietransitie).
   

Met ons onderwijsprogramma wordt bovendien tegemoet gekomen aan een tweetal actuele onderwerpen:

1. Het stimuleren van interesse voor techniek in het onderwijs;  
2. Het leveren van een bijdrage leveren aan de kennismaatschappij, door het inzichtelijk maken van een veelbelovende energietechnologie.
   
Voor u als docent is het belangrijk kennis te hebben van duurzame energietechnologieën, waterstof- en brandstofcel technologie. Op onze website www.geosenergie.nl kunt u kennis opdoen over deze onderwerpen. (www.geosenergie.nl/downloads.htm en www.geosenergie.nl/links.htm)

Lees verder in de onderwijssector waarin u werkzaam bent:

1. Primair onderwijs
2. Voortgezet en middelbaar onderwijs
3. Hoger onderwijs

Heeft u vragen of wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen? Stuur een mail naar onderwijs@geosenergie.nl