Waterstoftechnologie en energie in het onderwijs

Over ons | Resellers | Algemene Voorwaarden | Contact | Webmail | ©2005-2006 GEOS Energie
Primair onderwijs  

Ons lespakket is ontwikkeld voor groep 7 en 8 van het primair onderwijs. Het bestaat uit (1) een theorie gedeelte met animaties, (2) een praktijk gedeelte waarin het concept van waterstoftechnologie wordt getoond en (3) opdrachten.

Theoretische basis

Animaties geven op eenvoudig en visueel aantrekkelijke wijze snel inzicht in de mogelijkheden van waterstof in onze energie-voorziening. De animatie fossiele brandstofeconomie maakt duidelijk hoe onze energievoorziening op dit moment werkt. De animatie waterstofeconomie maakt duidelijk hoe een duurzame energievoorziening kan werken. De animatie waterstof-energiesysteem geeft inzicht in alle componenten waaruit een waterstof-energiesysteem is opgebouwd.

 

De praktijk: waterstof educatiesets

Voor het primaire onderwijs kunt u kiezen uit 2 waterstofeducatiesets: (1) waterstofauto en een (2) waterstof demonstratieset.

Miniatuur waterstofauto's
Een waterstofauto is een aansprekend voorbeeld van een waterstof toepassing. De waterstofauto produceert zelf zijn waterstof en zet deze met een brandstofcel om in elektriciteit waarop de auto kan rijden. De voorwielen van de auto's kunnen in een hoek geplaatst worden waardoor de auto's in cirkels blijven rijden. Klik hier voor ons assortiment waterstofauto's. De HyRunner GT ePack is het meest geschikt voor het primair onderwijs.

Waterstof demonstratieset
Met het waterstof demonstratieset wordt het functioneren van een waterstof-energiesysteem pas echt concreet. Met een echt werkende miniatuur waterstof-energiecentrale kunt u de volgende individuele stappen inzichtelijk maken:

1.
2.


3.


4.

5.

Met een zonnepaneel wordt elektriciteit opgewekt;
Met de elektriciteit uit het zonnepaneel wordt water omgezet in waterstof en zuurstof. Deze omzetting heet elektrolyse en vindt plaats in de elektrolyser;
Waterstof en zuurstof worden opgeslagen in twee afzonderlijke cilinders. Gedurende het elektrolyse proces kunnen leerlingen de volume toename van waterstof- en zuurstof volgen;
Waterstof en zuurstof kan worden omgezet in elektriciteit binnen een brandstofcel. Het restproduct is water!
Met de geleverde elektriciteit uit de brandstofcel wordt een propellor aangedreven.

De JuniorBasic is het meest geschikt voor het primair onderwijs.


Opdrachten en oefeningen


De opdrachten en oefeningen stimuleren tot nadenken over onze energievoorziening, de problemen van onze huidige energievoorziening en de mogelijkheden om tot een duurzame energievoorziening te komen. En vanzelfsprekend gaan zij in op waterstoftechnologie. Kortom:

1.
2.
3

Begripsvragen over de werking van een waterstofenergiesysteem en toepassingen;
Energie en maatschappij: duurzame energie, problemen met onze huidige energievoorziening;
Ontwerp van een duurzame energievoorziening, dichtbij huis en landelijk.

De opdrachten en oefeningen kunnen individueel of in groepsverband worden uitgevoerd.

 
Lespakket
 
Samengevat bevat het lespakket de volgende onderdelen:
1.
2.
3..

Waterstof-demonstratieset en/of waterstofauto;
Animaties;
Opdrachten en oefeningen.

 

 

Heeft u interesse of vragen? Stuur een email naar onderwijs@geosenergie.nl of bel Sebastiaan van Rossum op +31(6) 45860264.